Elérhetőségeink
Klsz Szolgáltató Kft.
7632 Pécs, Fellbach u. 18.
 
Telefon: 06-72/526-961
Fax: 06-72/526-962
Mobil: +36-30/9369-123
 
Ügyfélfogadási idő
Hétfő 9.00 - 16.00
Kedd 9.00 - 16.00
Szerda Zárva
Csütörtök 9.00 - 16.00
Péntek Zárva
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva
Ebédidő 12.00 - 13.00
2024. július 22. hétfő
Tevékenység címke
Társasházkezelés
Társasházkezelő
Közösképviselet
Közösképviselő
Ingatlankezelés
A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról
Forrás: E.ON - 2013. december 17.

TÁJÉKOZTATÓ
az egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználók műszaki biztonsági felülvizsgálatáról

A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet előírásai szerint.

Az ingatlan tulajdonosokra vonatkozó előírások

- Az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében az ingatlantulajdonos a földgázelosztói engedélyesnél 2013. december 31-ig köteles bejelentést tenni, melyben megrendeli az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzését.

A megrendelést a tulajdonosnak írásban kell megtennie. A megrendelés alapján az elosztói engedélyes a műszaki biztonsági felülvizsgálatot a fűtési időszakot követően 2014. április 15. - 2014. szeptember. 30. közötti időszakban előzetesen egyeztetett időpontban fogja elvégeztetni.

- Az 1981. január 1. után üzembe helyezett a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott időszakos gázmérő hitelesítéssel összefüggő gázmérő cserével egyidejűleg köteles a tulajdonos elvégeztetni.

A megrendelést a tulajdonosnak írásban kell megtennie. A megrendelés alapján az elosztói engedélyes a műszaki biztonsági felülvizsgálatot a hitelesítéssel összefüggő gázmérő cserével egy időben fogja elvégeztetni.

A társasházakra vonatkozó előírások

- Társasház közös tulajdonú csatlakozó vezetéke és/vagy társasház közös helyiségeiben elhelyezett közös tulajdonú felhasználói berendezés, és/vagy társasházi lakások gázmérő nélküli felhasználói berendezés (tűzhely-általány) esetén:

- a társasház a földgázelosztói engedélyestől a társasházra vonatkozó használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 10 éven belül, vagy amennyiben ebben az időszakban a csatlakozóvezeték cseréjére sor került, a cserét követő 10 éven belül, majd ezt követően 10 évente rendszeresen köteles megrendelni a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát.

- A 2005. november 1-je előtt jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel rendelkező társasház 2015. október 31-ig köteles megrendelni a közös tulajdonú csatlakozó vezetéke és/vagy társasház közös helyiségeiben elhelyezett közös tulajdonú felhasználói berendezések, és/vagy társasházi lakások gázmérő nélküli felhasználói berendezések (tűzhely-általány) műszaki-biztonsági felülvizsgálatát.

A megrendelést a társasház közös képviselőjének kell írásban megtennie. A megrendelés alapján az elosztói engedélyes a műszaki biztonsági felülvizsgálatot a megrendelés dátumát követő egy éven belül fogja elvégeztetni.

A megrendelésre vonatkozó előírások

Az írásos megrendelő:

- személyesen az E.ON ügyfélszolgálati irodáin leadva, vagy

- postai úton az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. 7602 Pécs Pf.: 197. címen, vagy

- elektronikus úton a gazinfo@eon.hu e-mail-címen juttatható el.

A műszaki biztonsági felülvizsgálat időpontjában az ingatlan tulajdonosnak az alábbi feltételeket, dokumentumokat kell biztosítani:

- a gázfogyasztó készülékek karbantartását igazoló dokumentumok, amely a flexibilis csatlakozóelemre is kiterjed (a készülék gyártójának előírása szerinti időn belüli érvényességgel és tartalommal elvégzett beavatkozások, legalább az utolsó készülék-karbantartás időpontja, a flexibilis csatlakozócsövek egyes típusai csak korlátozott időtartamig használhatóak),

- a kémény (ha van gázüzemű kéményes készülék a felhasználó berendezésben) kéményseprő-ipari közszolgáltató által elvégzett műszaki felülvizsgálatát igazoló 1 évnél nem régebbi dokumentum,

- ha a légellátást az eredeti állapothoz képest megváltoztatták, az új légellátás méretezése (pl. nyílászáró csere, szellőző nyílások megváltoztatása, légrések leszigetelése, páraelszívó beépítése esetén),

- ha gázkészülék cserét hajtottak végre, s az az eredetihez képest megváltoztak a légellátási füstgáz elvezetési feltételek, annak műszaki átvételéről szóló dokumentum,

Társasház közös tulajdonú csatlakozó vezetéke és/vagy társasház közös helyiségeiben elhelyezett közös tulajdonú felhasználói berendezés, és/vagy társasházi lakások gázmérő nélküli felhasználói berendezés (tűzhely-átalány) esetén a társasház képviselőjének a felülvizsgálat időpontjában az érintett közös helyiségekbe, lakásokba (tűzhely-átalány) történő bejutást biztosítania kell.

A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelést, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket ellenőrzi az elosztói engedélyes megbízottja.

Ezért a felsorolt dokumentumok, feltételek megléte, és a helyszíni felülvizsgálat megállapításai együtt határozzák meg a csatlakozó vezeték, felhasználó berendezés műszaki-biztonsági szempontból történő megfelelőségét.

A felülvizsgálat során megállapított hiba, hiányosság elhárításának kötelezettsége és költsége az ingatlan tulajdonosát terheli.

Amennyiben a feltárt hibák kijavítása nem történik meg, úgy az elosztói engedélyest felelősség nem terheli!

Forrás: E.ON - 2013. december 17.

TÁJÉKOZTATÓ az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók műszaki biztonsági felülvizsgálatáról

Műszaki biztonsági felülvizsgálat megrendelés

 
Impresszum Klsz Szolgáltató Kft. Az oldal tetejére
Jogok 7632 Pécs, Fellbach u. 18. Oldaltérkép
Beállítás kezdőlapnak Minden jog fenntartva! - © 2007-2023. - Klsz Szolgáltató Kft.