Elérhetőségeink
Klsz Szolgáltató Kft.
7632 Pécs, Fellbach u. 18.
 
Telefon: 06-72/526-961
Fax: 06-72/526-962
Mobil: +36-30/9369-123
 
Ügyfélfogadási idő
Hétfő 9.00 - 16.00
Kedd 9.00 - 16.00
Szerda Zárva
Csütörtök 9.00 - 16.00
Péntek Zárva
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva
Ebédidő 12.00 - 13.00
2024. július 22. hétfő
Tevékenység címke
Társasházkezelés
Társasházkezelő
Közösképviselet
Közösképviselő
Ingatlankezelés
Szakmai felelősségbiztosítás
Cégünk rendelkezik szakmai felelősségbiztosítással.
Felelősségbiztosítás értéke: 10.000.000 Ft
Biztosító: Generali Biztosító Zrt.
 
Általános tevékenység

A Társasházi törvény értelmében a teljesség igényével:

 • Közgyűlések előkészítése, tulajdonosok levélben történő értesítése, hírdetmény kihelyezése.
 • Közgyűlés (részközgyűlés) levezetése, a megszavazott határozatok közzététele, azok végrehajtása.
 • Közgyűlési Határozatok Könyvének vezetése.
 • Éves beszámoló, következő évi gazdálkodási terv, közös költség hozzájárulási javaslat elkészítése, előterjesztése.
 • Kapcsolattartás, együttműködés a számvizsgáló bizottsággal.
 • Hasznosítási javaslatok előkészítése, elkészítése, véleményeztetése, elfogadtatása és a teljesítés ellenőrzése.
 • Teljesen különálló bankszámlák nyitása a Társasháznak legmegfelelőbb vagy a Társasház által előre meghatározott pénzintézetnél.
 • Teljeskörű banki ügyintézés.
 • Közüzemi szolgáltatókkal való kapcsolattartás. Az esetleges szerződések megkötése vagy módosítása.
 • Közbeszerzések teljeskörű bonyolítása.
 
Pénzügyi tevékenység

Cégünk pénzügyi tevékenységének bemutatása tulajdonképpen a havi előírányzattól a tényleges felhasználásig vezető "utat" foglalja magába.

Talán ennek az irányvonalnak megfelelően kezdjük az elejéről.

A kezelendő egység kialakítása.

 • A kezelt épület típusa
 • azon belül maga az épület és
 • azon belül maguk az ingatlanok egy teljesen külön egységként szereplnek a nyilvántartásunkban.

Ezt a nyilvántartási egységet havi szinten maximálisan 30 bevételi jogcímmel terhelhetjük annak megfelelően, hogy az adott egység milyen jelleggel bír.

A bevételi jogcímeinket 6 fő csoportba soroljuk (közös költség bontása).

 1. Felújítási alappal kapcsolatos díjak
 2. Biztosítási díjak
 3. Közüzemi díjak
 4. Garázsdíjak
 5. Helyiségdíjak, bérlemények díja
 6. Üzemeltetési díjak, kezelési költség díja

Az egységek jellegét tekintve teljesen elkülönülnek

 • a lakások
 • a garázsok
 • a tárolók
 • a teremgarázsok
 • az üzeletek
 • a helyiségek egymástól.

A ténylegesen egy hónapra vetített előírások értékét többféleképpen tudjuk beszedni ügyfeleinktől.

 • Postai készpénzátutalási megbízás (Csekk) segítségével
 • Egyéni banki átutalással

A beszedési módokból fakadóan ügyfeleink igényének maximális kielégítése érdekében 8 pénzintézettel vagyunk folyamatos kapcsolatban és a költségek maximális csökkentése érdekében minden pénzintézettel elektronikus kapcsolatban vagyunk.

Az előirányzatokról minden esetben egy elszámolási egységre vetítve (pl. lakás) havi közös költség értesítőt állítunk ki minden hónapban valamennyi tulajdonosnak, melyet minden hónapban térítésmentesen eljuttatunk a tulajdonosoknak.

Azon tulajdonosok, akik eltérő levelezési címre kérik a küldeményüket térítésmentesen postai úton megküldjük a havi közös költség értesítőt és a csekket.

A készpénzátutalási megbízáson teljesítő ügyfeleink minden hónapban általunk készített előnyomott csekket kapnak, melyet bármelyik postán feladhatnak és semmilyen további kitöltést nem igényelnek.

A havi előírányzatok alapján készített "terhelési értesítő magyarázatát" itt érheti el.

A könyvelésünk kettős könyvvitelű, mely minden tekintetben megfelel a törvényi szabályozásoknak valamint a Társasházakra vonatkozó speciális szabályoknak.

A tulajdonosokat terhelő közüzemi számlák felosztása (m2 arányos, tulajdoni hányad alapján, egységesen, tényleges fogyasztás alapján) a Társasház Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottaknak megfelelően történik. (Természetesen ez akár közüzemi szolgáltatónként változó felosztási mód is lehet.)

A Társasházi törvény és a hatályos gazdasági törvények által előírt éves mérlegbeszámoló elkészítése szintén a pénzügyi tevékenységünk feladatai közé tartozik, a szerződésben meghatározottak szerint folyamatosan egyeztetve a Társasház Számvizsgáló Bizottságával.

Azon ügyfeleink, akik felkeresik ügyfélszolgálatunkat, az épülettel kapcsoltosan azonnal elszámolást tudunk készíteni, mely tükrözi az épület aktuális gazdálkodási helyzetét.

Minden előre látható, várható vagy szükségszerű változásról előre értesítjük ügyfeleinket, természetesen írásban, azonban már lehetőség van korszerű elektronikus formában történő értesítésekre is.

A beérkezett számlák teljesítése egy többszörösen ellenőrzött folyamat. Vállalkozói számlák esetében kizárólag az épület által meghatározott személy által igazolt, a munka elvégzése után műszakilag ellenőrzött számlát állmódunkban teljesíteni.

A helységek, falfelületek és egyebek bérbeadásból származó bevételek épületenkénti nyilvántartása, és a kapcsolódó bevallások elkészítése és határidőre történő benyújtása.

Fontosnak tartjuk, hogy ügyfelünk pontos, naprakész információval rendelkezzen a saját ingatlanukra vagy az épületre vonatkozóan.

 
Műszaki tevékenység

Célunk az épületek folyamatos, zökkenőmentes üzemeltetésének biztosítása. Karbantartási és felújítási terv készítése az év végi elszámolással egy időben.

 • Az épületek műszaki felügyelete, műszaki ellenőrzés elvégeztetése.
 • Váratlan meghibásodások gyors, pontos, szakszerű, hatékony elhárítása.
 • A Társasház állapotának, felszerelési és berendezési tárgyainak folyamatos, rendszeres ellenőrzése.
 • Érintésvédelmi, tűzvédelmi előírások betartatása, valamint az ehhez kapcsolódó engedélyek, felülvizsgálati jegyzőkönyvek, időszakos jegyzőkönyvek beszerzése.
 • Időszakos műszaki bejárás. Ebből fakadóan javaslatok készítése a szükséges elvégzendő feladatokról és ezek közgyűlés elé történő terjesztése.
 • Árajánlatok megkérése, optimális ajánlatok szavazatra bocsátása.
 • A közgyűlési határozat alapján elvégzendő munkára ajánlatok bekérése. Megrendelés, szerződéskötés és a kivitelező folyamatos ellenőrzése.
 • Az építési engedély köteles munkák engedélyeztetése.
 • A Társasházat érintő pályázatok figyelése. Határozat alapján pályázat készítése.
 • A társasházi működés javítását szolgáló felújításokra vonatkozó javaslatok kidolgozása.
 • Felújítási munkák (megbízási szerződésben foglalt összeghatár felett) kapcsán tender kiírások elkészítése, ajánlatok kiértékelése és Közgyűlés elé terjesztése.
 • Üzemeltetési feladatok folyamatos ellátása (központi berendezések, gondnoki, házfelügyelői, házmesteri szolgáltatások megszervezése).
 • Karbantartási munkák megszervezése, lebonyolítása, irányítása és ellenőrzése (lift, kazán, klíma rendszerek, stb.).
 • Ügyeleti szerviz hálózat biztosítása 0-24h-ig.
 • Alvállalkozók, szolgáltatók tevékenységének folyamatos ellenőrzése (takarítás, hó eltakarítás, síkosságmentesítés, kertészeti munkák, porta,- biztonsági szolgálat, stb.)
 • Biztosító Társaságokkal való folyamatos kapcsolattartás, teljes körű kárrendezés.
 • Káresemény esetén a kárrendezési eljárás alatt folyamatos kapcsolattartás az érintett Biztosító Társasággal a Társasház nevében.
 • Új épület esetén a Társasház központi berendezéseinek működtetésre való átvétele, az átadás-átvételi eljárás lebonyolítása, a garanciális időszak alatti műszaki felügyelet biztosítása.
 • A hasznosítható, de használaton kívüli épületrészek (pince, padlás, mosókonyha, stb.) hasznosításának kezdeményezése.

Igény esetén bármely épület típusnál pályázatok készítése.

 • Utólagos hőszigetelés
 • Tetőszigetelés
 • Nyílászárócsere
 • Fűtés-, víz-, szennyvízrendszerek cseréje, korszerűsítése.

Akkut problémák kezelése:

 • Víz-szennyvíz csőtőrés
 • Üvegtörés
 • Felvonó meghibásodás
 • Elektromos rendszer meghibásodás
 • Kaputelefon központ javítás

Egyéb esetekben, a bejelentést követően gyors helyszíni felmérés, több vállakozótól történő árajánlat bekérése, szerződés kötés a minden szempontból (nem csak az ár) legmegfelelőbb vállalkozókkal. Különös figyelemmel az épületek érdekeinek megfelelően. (kötbérezés, rész illetve teljesítési határidők megszabása)

 
Jogi tevékenység

Cégünk jogi munkáját egy ügyvédi praxissal is rendelkező önálló ügyvéd irányítja. A Társasházi törvény 50. §-ának megfelelően bíróság és más hatóság előtt is a legmagasabb színvonalon képviseli a közösség érdekeit.

Sajnos az ügyek jelentős részét a hátralékos ügyfelekkel való ügyintézés teszi ki. A hátralékos ügyfelek kezelésére kialakítottunk egy eljárási sorrendet, amelyet szeretnénk néhány szóban részletezni.

Fontosnak tartjuk a konszenzus kialakítását.

Valamennyi ügyfelünknek egyenlegközlőt küldünk a tárgyidőszak zárását követően. A hátralékot felhalmozó ügyfeleink ezen felül egy felszólító levelet is kapnak, melyben kérjük, hogy a hátralék rendezése érdekében keresse fel ügyfélszolgálatunkat. Az egyeztetések alkalmával dől el, hogy létrehozható a konszenzus vagy peres útra kell-e terelni a követelést.

A peres eljárás elkerülése mindkét fél számára kielégítő megoldás lehet minen tekintetben.

A legjobb eljárásnak bizonyult a részletfizetés.

Alkalmazása már több esetben is bizonyított.

Azonban beszélnünk kell azokról az esetekről is, amikor az előbb említett módszer kudarcot vall. Ebben az esetben természetesen a peres eljárás mellett a Társasház Szervezeti és Működési Szabályzatának felhatalmazása alapján a közös költség tartozás összegével való jelzálogjog bejegyzése a hátralékos tulajdonos tulajdonára, mint lehetőség biztosítható.

Az előzőekben részletezetteken kívül természetesen egyéb jogi természetű ügyeket is bonyolítunk, többek között

 • a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), valamint a mellékletét képező Házirend megalkotását, aktualizálását, módosítását
 • az Alapító Okirat esetleges módosítását
 • bérleti szerződések (helyiségek, falfelületek, stb.) megkötését.

Az előzőek alapján nagyon fontosnak tartjuk az épületek mindenkori likviditásának megőrzését, melyek biztosítják meglévő és leendő ügyfeleinknek a biztonságot és a megbízhatóságot.

A jogi hátterünknek köszönhetően a tulajdonosi közösség jelentős költséget takaríthat meg, hiszen a Társasházak működésével kapcsolatosan minden dokumentum és jogi háttér korlátlanul hozzáférhető.

Fontosnak tartjuk a diszkréciót, ezért cégünk "A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról" szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint "Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról" szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében az ügyfelek személyes adatait harmadik fél számára kizárólag az ügyfél írásos beleegyezésével adja ki. A diszkréció erősíti cégünk és ügyfeleink bizalmi kapcsolatát.

A 1992. évi LXIII. törvény letöltéséhez kérem kattintson ide.

A 2011. évi CXII. törvény letöltéséhez kérem kattintson ide.

 
Impresszum Klsz Szolgáltató Kft. Az oldal tetejére
Jogok 7632 Pécs, Fellbach u. 18. Oldaltérkép
Beállítás kezdőlapnak Minden jog fenntartva! - © 2007-2023. - Klsz Szolgáltató Kft.