Elérhetőségeink
Klsz Szolgáltató Kft.
7632 Pécs, Fellbach u. 18.
 
Telefon: 06-72/526-961
Fax: 06-72/526-962
Mobil: +36-30/9369-123
 
Ügyfélfogadási idő
Hétfő 9.00 - 16.00
Kedd 9.00 - 16.00
Szerda Zárva
Csütörtök 9.00 - 16.00
Péntek Zárva
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva
Ebédidő 12.00 - 13.00
2024. július 22. hétfő
Tevékenység címke
Társasházkezelés
Társasházkezelő
Közösképviselet
Közösképviselő
Ingatlankezelés
Változik a szabályozás április 1-jétől
Forrás: APEH - 2010. március 30.
Alkalmi munkavállalói kiskönyv

Alkalmi munkavállalás helyett egyszerűsített foglalkoztatás - változik a szabályozás április 1-jétől

2010. április 1-jétől az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés lehetőségét az egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzés váltja fel. A papíralapú adminisztrációt a gyorsabb és naprakész ellenőrzést lehetővé tevő elektronikus bejelentési kötelezettség, az alkalmi munkavállalói kiskönyvet pedig a formalizált (ún. blanketta-) munkaszerződés helyettesíti majd. Az alkalmi munkavállalói könyveket 2010. július 31-éig a munkaügyi kirendeltségeken kell leadni, a fel nem használt közteherjegyeket pedig azok átadásával és a vásárlást igazoló számla vagy egyéb okirat bemutatásával, személyesen vagy postai úton az állami adóhatóságnál 2010. szeptember 30-ig lehet visszaváltani.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján azonban nem minden területen alkalmazhatók az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai. Egyszerűsített munkaviszonyt természetes személy munkáltató kizárólag háztartási munkára, kiemelkedően közhasznú szervezet pedig bármilyen jellegű munkára létesíthet. Ezeken túlmenően egyszerűsített foglalkoztatás keretében végezhető mezőgazdasági, növénytermesztési, továbbá idegenforgalmi idénymunka, valamint bármilyen jellegű alkalmi munka is.

Korlátozó rendelkezés, hogy nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló munkaviszony olyan felek között, akik között a szerződés megkötésekor már a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony áll fenn, és nem módosítható munkaszerződés annak érdekében, hogy a munkáltató a munkavállalót egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazza. További megkötés, hogy a munkáltató a közeli hozzátartozóját háztartási munkára nem alkalmazhatja, illetve, hogy harmadik országbeli állampolgár (a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy kivételével) kizárólag mezőgazdasági idénymunka vagy háztartási munka keretében foglalkoztatható.

Formaszerződés és jelenléti ív

Az egyszerűsített munkaviszony a törvény 1. számú mellékletében foglalt formaszerződés megkötésével jön létre, amelyet főszabály szerint írásba kell foglalni. Meghatározott esetekben azonban, - így, ha a határozott időre szóló munkaviszony 5 naptári napnál rövidebb időre jön létre, illetve, ha 30 napnál nem hosszabb időtartamú növénytermesztési idénymunkáról van szó, és a munkavállaló a munkaszerződés írásba foglalását nem kéri -, a szerződést elég szóban megkötni. Ez esetben azonban a munkáltató - a háztartási munkára létesített jogviszony kivételével - köteles a törvény 2. számú mellékletében meghatározott adattartalommal két példányban jelenléti ívet vezetni, amelyet a munkavállalónak a munka megkezdésekor és befejezésekor minden nap alá kell írnia. A jelenléti ív egyik példányát a munka befejezésekor át kell adni a munkavállalónak, a másik példányt pedig a munkáltató köteles a tárgyévet követő ötödik év végéig megőrizni.

Fizetési kötelezettség

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személy utáni személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettségre főszabály szerint a személyi jövedelemadóról szóló, valamint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Eltérő szabályok alkalmazandók ugyanakkor valamennyi idénymunka esetén, illetve akkor is, ha a természetes személy munkáltató a háztartási munkát végző alkalmazottat legfeljebb 31 napra kötött munkaszerződés alapján foglalkoztatja, és a tárgyhónapban ledolgozott napok száma a 10 munkanapot nem haladja meg. Ilyen esetekben a munkáltató a munkavállalónak kifizetett (nettó) munkabér 30 százalékával megegyező összegű közterhet köteles fizetni. Ezen felül a kifizetéssel összefüggésben további személyi jövedelemadó és járulékfizetési kötelezettség sem a munkáltatót, sem pedig a munkavállalót nem terheli. Fontos azonban kiemelni, hogy ez esetben a munkavállaló az egyszerűsített foglalkoztatás alapján kizárólag nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsághoz a munkavállalónak - ha egyéb jogviszonya sem alapozza meg az igénybevételt - havonta 4950 Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.

Abban az esetben pedig, ha a munkáltató legfeljebb évi 10.000 munkaórában növénytermesztési idénymunka keretében alkalmaz munkavállalókat, akkor az előzőekben foglaltak alkalmazása helyett választhatja azt is, hogy a tárgyév július 12-éig egy összegben közteherelőleget fizet. Ezt a választását minden évben május 15-éig (2010-ben kivételesen július 12-éig) köteles az állami adóhatóságnak bejelenteni. A közteherelőleg összege a közteherelőleg-alap (a törvényben meghatározott speciális számítással megállapított előlegalap) 12 százaléka. A befizetett közteherelőleg és a ténylegesen fizetendő közteher különbözetét a munkáltatónak a bevallással egyidejűleg kell megfizetnie, illetve az esetleges többletet is a bevallással egyidejűleg igényelheti vissza.

Amennyiben pedig a munkavállaló másik tagállamban vagy másik államban biztosított, és ezt megfelelő módon igazolja, akkor utána a munkáltató egyáltalán nem köteles közterhet fizetni.

Bejelentési és bevallási szabályok

Lényeges változás az is, hogy az alkalmi munkavállalói könyvbe tett bejegyzések helyett április 1-jétől az állami adóhatósághoz kell az egyszerűsített foglalkoztatás tényét és a munkaviszonnyal kapcsolatos főbb adatokat bejelenteni, mégpedig általában a munkavégzés megkezdése előtt. Fontos azonban, hogy növénytermesztési idénymunka esetén a bejelentést elegendő a tárgyhónapot követő hónap 12-éig megtenni.

A munkáltató a bejelentési kötelezettségének főszabály szerint elektronikus úton, a 10T1041E jelű nyomtatványon köteles eleget tenni, de az háztartási munka, illetve növénytermesztési idénymunka esetén akár telefonon is teljesíthető. 2010. július 1-jétől pedig lehetőség lesz az SMS-ben történő bejelentésre is.

A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő adatokról általános szabály szerint havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig köteles a ’08-as nyomtatványon bevallást benyújtani és ugyanezen időpontig kell az adóelőleg- és a járulékfizetési kötelezettségének is eleget tennie. Ha azonban a munkáltató nem kötelezett elektronikus bevallásra, akkor a különböző típusú idénymunkák, illetve a háztartási munka (ha a foglalkoztatás legfeljebb 31 napra kötött munkaszerződés alapján történik és a tárgyhónapban ledolgozott napok száma a 10 munkanapot nem haladja meg) esetén azt is választhatja, hogy a bevallási kötelezettségét nem havonta, hanem évente egyszer, a tárgyévet követő év január 12-éig teljesíti akár elektronikus úton, akár papíralapon. A közterheket azonban a tárgyhót követő hónap 12. napjáig ilyen esetben is meg kell fizetnie.

Forrás: APEH - 2010. március 30.

A cikk eléréséhez kérem kattintson ide!

 
Impresszum Klsz Szolgáltató Kft. Az oldal tetejére
Jogok 7632 Pécs, Fellbach u. 18. Oldaltérkép
Beállítás kezdőlapnak Minden jog fenntartva! - © 2007-2023. - Klsz Szolgáltató Kft.